DIAGNOSTYKA PRENATALNA (PRZEDURODZENIOWA)

Celem jest dostarczenie informacji o zdrowiu lub chorobie płodu, celem wdrożenia ewentualnej intensywniejszej opieki lub leczenia płodu w ciąży

  • Ultrasonografia genetyczna (9-13 tydz.ciąży)
  • wykonywanie testów prenatalnych z krwi (PAPPA i potrójny, zintegrowany) celem oceny ryzyka choroby genetycznej u płodu
  • amniopunkcjia genetyczna i biopsji kosmówki
  • szczegółowa anatomiczna Ultrasonografia płodu (18-22 tydz. ciąży)
  • Doppler USG (przepływy naczyniowe ) w ciąży
  • kardiotokografii płodowej ( KTG )