LECZENIE NIEOPERACYJNE MIĘŚNIAKÓW MACICY

Mięśniaki macicy (włókniaki macicy) to łagodne guzy gładkokomórkowe, które bardzo rzadko (0,1-0,8 procenta) złośliwieją tworząc mięsaki gładkokomórkowe (łac. leiomyosarcoma). Na mięśniaki macicy cierpi co piąta kobieta po 35. roku życia i co druga miesiączkująca pięćdziesięciolatka i stanowią 95 proc. wszystkich łagodnych guzów narządu rodnego. Przyczyny ich powstawania wciąż nie są do końca znane. Podejrzewa się, że sprzyjają imzaburzenia hormonalne – najczęściej bowiem mięśniaki występują u kobiet,  u których stwierdza się wysoki poziom estrogenów przy niskim poziomie progesteronu. Mięśniaki rzadko występują jako pojedyncze guzy. Zazwyczaj jest ich kilka, kilkanaście. Mają różne rozmiary: od 2-3 cm nawet do wielkości piłki futbolowej. Najczęściej jednak nie przekraczają 10-12 cm. Gdy w macicy jest wiele mięśniaków, mówimy o macicy mięśniakowa tej. W zależności od miejsca usytuowania, mięśniaki są: – podsurowicówkowe – rosną na zewnątrz macicy, w kierunku błony surowiczej, pokrywającej ją od strony jamy brzusznej, – śródścienne – rozwijają się w ścianie macicy, powiększając ją zarówno   w poprzek, jak i wzdłuż oraz wszerz, – podśluzówkowe – rosną do środka macicy,  w kierunku błony śluzowej wyściełającej ją od wewnątrz.

Radykalnym leczeniem mięśniaków jest ich usuwanie operacyjne drogą laparoskopii lub laparotomii (myomectomia), w ostateczności proponuje się usuwanie macicy (hysterectomia) doradzając coraz częściej pozostawienie szyjki macicy dla utrzymania aparatu podwieszającego pochwę.

W sytuacjach konieczności zachowania płodności pacjentki, krwotoków z mięśniaków, znacznej wielkości zmian utrudniających efektywną operację, leku przed zabiegiem lub kiedy operacja jest dla kobiety niebezpieczna z przyczyn anestezjologicznych bierze się pod uwagę leczenie zachowawcze.

Odpowiedzią na oczekiwanie farmakoterapii mięśniaków jest obecnie Octan Ulipristalu a 3 miesięczna terapia pozwala na zmniejszenie do 50% ich wielkości.