Leczenie NIETRZYMANIA MOCZU stymulatorami kolagenu w ścianie cewki moczowej – oczekiwana nowość w leczeniu nietrzymania moczu

BIORESORBOWALNA SUBSTANCJA WYPEŁNIAJĄCA ŚCIANĘ CEWKI MOCZOWEJ

Trzymanie moczu tak naturalne i fizjologiczne w stanie zdrowia jest efektem skomplikowanych funkcji cewki moczowej i pęcherza moczowego – funkcji  nerwowo-mięśniowych  podlegających kontroli ośrodków miejscowych, kręgosłupowych i mózgowych. Z kolei  czynnikami anatomicznymi budowy cewki moczowej mającymi samoistny wpływ na trzymanie moczu mają ukrwienie cewki moczowej i skład tkanki łącznej jej ściany.

mpcm

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. MIKROSKOPOWY PRZEKRÓJ CEWKI MOCZOWEJ

Jeżeli z powodu chorób, osłabienia z wiekiem lub  przebytych operacji cewka moczowa uległa osłabieniu, podejmuje się próby wzmocnienia jej przez wprowadzenie substancji pogrubiającej mechanicznie ścianę cewki moczowej oraz stymulującej powstawanie dodatkowego kolagenu i odtwarzającej ubytki naturalnego kolagenu. W efekcie uzyskuje się zwężenie światła cewki moczowej skutkujące pożądanym ograniczeniem wypływu moczu.

Opracowanie bezpiecznych materiałów do implantacji, stymulujących zarazem odtworzenie tkanki własnej jest najnowocześniejsza drogą do naprawy dysfunkcyjnego narządu. ( tekst: Przemysław Kądziołka )

https://aestheticconcept.com.pl/katalogi/urolon-brochure.pdf