OPERACJE ENDOSKOPOWE – LAPAROSKOPIA I HYSTEROSKOPIA

To operacje wykonywane przez drobne nacięcia skóry ( pozostawiające prawie niewidoczne ślady) lub otwory naturalne z użyciem endoskopu jako źródła światła i ew. kanał roboczy dla mikro narzędzi chirurgicznych.

endoskopowe1

 

Operacje endoskopowe w ginekologii święcą tryumf od 2 dekad i chociaż nazywane małoinwazyjnymi pozwalają na szeroką ingerencję chirurgiczną zarezerwowaną dawniej do operacji drogą brzuszną lub pochwową. Pozwalając na krótszy pobyt w szpitalu (1 do 2 dni) i szybszy powrót do zdrowia ( kilka dni) preferowane są przez pacjentki i rozważane są zawsze przy wyborze drogi operacji przez lekarza.

Są operacjami z wyboru w inwazyjnej diagnostyce niepłodności i guzów pozwalając jednoczasowo leczyć chirurgicznie zastane patologie. Mimo, że pozostawiają mniej zrostów niż operacje klasyczne, to zaleca się stosowanie na koniec operacji leków przeciwzrostowych.

Osobnymi zabiegami endoskopowymi są cystoskopowe ostrzykiwanie Botoksem ścian pęcherza  (w Pęcherzu Nadreaktywnym-OAB) oraz uteroskopowe ostrzykiwanie implantami cewki moczowej   (w Wysiłkowym Nietrzymaniu moczu) – oba można przeprowadzić ambulatoryjnie w miejscowym znieczuleniu cewki moczowej i pęcherza moczowego.

endoskopowe2

 Do operacji endoskopowych należą:

- laparoskopia diagnostyczna( wycinki, ocena drożności jajowodów, wykluczanie zrostów około jajowodowych i endometriozy) i operacyjna (usuwanie zrostów, mięśniaków, guzów, endometriozy),

- histeroskopia diagnostyczna i operacyjna (usuwanie zrostów, polipów, przegród, mięśniaków, ablacje endometrium),

- cystoskopia diagnostyczna (kontrola po operacjach taśmowych) i operacyjna (usuwanie polipów, taśm, Botox).

- uretroskopia diagnostyczna i operacyjna (usuwanie taśm, ostrzykiwanie implantami cewki mocz.)