OPIEKA NAD CIĘŻARNĄ I PŁODEM

Z rekomendacji Zarządu Głównego PTG w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.
„Celem rekomendacji jest doskonalenie standardów opieki medycznej nad kobietą ciężarną, które pozwolą na zmniejszenie częstości zachorowań i zgonów matek, umieralności okołoporodowej, obniżenia odsetka porodów przedwczesnych i urodzeń noworodków o małej masie urodzeniowej.

Zdrowie kształtuje się od wczesnego okresu życia osobniczego, tak więc od prawidłowo przebiegającej ciąży i porodu, zależny jest rozwój fizyczny i intelektualny dziecka i człowieka dorosłego. W trosce o zdrowie i jakość życia społeczeństwa, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne dostrzega potrzebę analizy i modyfikacji modelu opieki przedporodowej w istniejących obecnie realiach organizacyjnych i ekonomicznych polskiej służby zdrowia oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Nacisk na poradnictwo przedkoncepcyjne, promocja zachowań ograniczających ryzyko powstania wad i powikłań ciąży, propagowanie prawidłowego żywienia i suplementacji witaminowo-mineralnej, systematyczna, powszechnie dostępna opieka medyczna połączona z oceną czynników ryzyka dla matki i płodu jest obowiązkiem lekarza sprawującego nadzór nad kobietą ciężarną. Stoimy na stanowisku, że jest to zadanie, które powinno być realizowane przez lekarza ginekologa-położnika przy współpracy z lekarzem rodzinnym, położną i lekarzami innych specjalności.

Opracowanie stanowi próbę ustalenia zasad opieki w ciąży fizjologicznej tj. dotyczy kobiet zdrowych, bez czynników ryzyka (medycznych i pozamedycznych), bez powikłań ciąży obecnej i ciąż przebytych.”

Zalecenia dla kobiet zdrowych z ciążą prawidłową :

 1. Normalny tryb życia z zaleceniem unikania skrajnych wysiłków
 2. Kontrola i badanie położnicze po stwierdzeniu ciąży co 4-3 tygodnie, a w III trymestrze co 3-2 tygodni, w zależności od wskazań medycznych
 3. Badania laboratoryjne   5 – 7 x , przeciwciała anty RH u kobiet Rh ujemnych i ew. immunoglobulina anty RH przed 29 tc
 4. Badania USG w zależności od wskazań medycznych, a w szczególności
  1. USG genetyczne = 9 – 13 t. c.
  2. USG anatomiczne = 17 – 23 t. c.
  3. USG ocena wzrostu i dobrostanu płodu
 5. Dieta białkowo-witaminowa (chude mięso, ryby, jajka, biały ser, jarzyny)

Codzienna suplementacja witaminami dla kobiet w ciąży

Pomiar wagi na każdej wizycie ( przybór wagi w ciąży poniżej 20 % wagi z przed ciąży)

 1. Rekomendowane zajęcia w Szkole Rodzenia
 2. KTG jako ocena dobrostanu płodu od 27 tc przy każdej wizycie
 3. KTG jako ocena dobrostanu płodu od 36 tc co tydzień
 4. Poród między 37 a 42 tyg. ciąży

Zalecenia dla kobiet z ciążą wysokiego ryzyka:

 1. Rozszerzone badania laboratoryjne w zależności o choroby podstawowej
 2. Konsultacja specjalistów innych dziedzin medycyny czy rehabilitacji
 3. Ocena USG kanału szyjki w zagrożeniach porodem przedwczesnym i niewydolności cieśniowo- szyjkowej
 4. Codzienne pomiary ciśnienia krwi, obserwacja przyboru wagi i dieta ubogosolna w trakcie leczenia nadciśnienia
 5. Oceny dobrostanu płodu badaniami   KTG i USG- Doppler od połowy ciąży
 6. Hospitalizacja w trakcie ciąży w terminie wg wskazań medycznych
 7. Planowanie terminu i sposobu zakończenia ciąży między 38 -42 tc