PLANOWANIE CIĄŻY

 Podczas wizyty pacjentka powinna uzyskać informacje dotyczące:

  • przyjmowania kwasu foliowego na co najmniej 2 miesiące przed planowaną koncepcją;
  • wykonania badań podstawowych (grupa krwi, morfologia, badanie ogólne moczu), badania w kierunku toksoplazmozy, różyczki oraz innych ukierunkowanych badań;
  • ewentualnych szczepień ochronnych (różyczka, WZW);

Badanie ginekologiczne w czasie porady powinno obejmować ocenę cytologiczną (jeśli badanie to nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy), oraz ewentualne leczenie zmian na szyjce i stanów zapalnych.
Należy omówić z pacjentką zagadnienia związane z przyzwyczajeniami dietetycznymi, przyjmowanymi lekami (stale i doraźnie), aktywnością zawodową, fizyczną oraz potencjalnie szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy i domowym.

 

Pacjentkę należy poinformować o rodzaju planowanej opieki, o przebiegu ciąży i sytuacjach ryzykowanych (np. Rtg, CT w II fazie cyklu) konieczności unikania infekcji, planowanych urlopów, szczególnie w krajach o odmiennym klimacie.
Kobieta planująca ciążę powinna uzyskać informację dotyczącą ewentualnej konieczności zmiany trybu życia i stanowiska pracy oraz eliminacji używek (alkohol, papierosy, narkotyki).

Powinno się dokonać wstępnej kwalifikacji pacjentki z uwzględnieniem czynników ryzyka.
W przypadku współistnienia chorób przewlekłych mogących wikłać ciążę, przed planowaną koncepcją należy skierować pacjentkę na konsultację specjalistyczną. W tych sytuacjach ciąża powinna być zaplanowana w okresie remisji lub ustabilizowania przebiegu choroby.

W optymalnych warunkach każda ciąża powinna być planowana. W czasie porady przedkoncepcyjnej powinno się zebrać dokładny wywiad dotyczący przebytych lub istniejących chorób ogólnoustrojowych.
Istotne znaczenie ma dokładne zebranie wywiadu rodzinnego, szczególnie dotyczącego wad genetycznych i wrodzonych, strat ciąż, cukrzycy, nadciśnienia, chorób układowych, chorób autoimmunologicznych.

Należy zebrać wywiad dotyczący chorób ginekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych, obecności mięśniaków, zmian w przydatkach, stosowanej antykoncepcji, przebytych zakażeń oraz leczenia niepłodności.
W wywiadzie położniczym należy uzyskać informacje dotyczące przebiegu i sposobu zakończenia ciąż, powikłań połogu oraz danych dotyczących urodzonych dzieci (masa, stan pourodzeniowy, urazy, wady, rozwój psycho-motoryczny).