POPORODOWY POWRÓT DO SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SEKSUALNEJ ORAZ ZAPOBIEGANIE NIETRZYMANIU MOCZU I OBNIŻENIOM NARZĄDÓW PŁCIOWYCH

Kobieta w ciąży i po porodzie, nastawiona na rozwój i wydanie na świat zdrowego dziecka nieodłącznie osłabia swoją kondycję i sprawność, szczególnie mięśni dna miednicy. Pomimo, że są to zmiany fizjologiczne i nieuchronne, nie można godzić się żeby pozostawiły swój negatywny ślad  na resztę życia kobiety. Poporodowa troska o zdrowie dziecka nie powinna zamykać kobietom oczu na fakt, że można i trzeba podjąć działania dla szybkiego powrotu do własnego zdrowia i sprawności seksualnej sprzed ciąży. Będą one miały wpływ na powrót do aktywnego życia, atrakcyjność i sprawność seksualną, kondycję w kolejnej ciąży a wreszcie zapobiegać nietrzymaniu moczu i obniżeniom narządów płciowych. Wiedza o związku ciąż i porodów z uciążliwymi nietrzymaniami moczu i wypadaniami pochwy i/lub macicy w wieku średnim i starszym była inspiracją powstania i rozwoju nowoczesnego zachowawczego i operacyjnego leczenia uroginekologicznego. Z właściwego zrozumienia podłoża tych chorób oraz celem niedopuszczenia do ich rozwinięcia KONIECZNE  są działania diagnostyczne i profilaktyczne u kobiet w ciąży i po porodzie.

KAŻDA kobieta w ciąży powinna być poinformowana o wpływie porodu na stan narządów miednicy i zakwalifikowana do grup ryzyka wystąpienia zaburzeń uroginekologicznych w wieku późniejszym. W populacji kobiet między 20 a 70 rokiem życia częstość występowania obniżenia narządów miednicy wynosi – 14-34%, w tym u nieródek – 2-4%, a u wieloródek – 43-76%. U 10-80% kobiet z obniżeniem narządów miednicy występują nietrzymanie moczu , u 10-30% występuje dodatkowo nietrzymanie stolca, a przewlekłe zaparcia u 6-67%.Czynniki ryzyka obniżenia narządów miednicy to: – czynniki demograficzne (wiek, rasa biała, niższy status materialny), – przeszłość położnicza (liczba ciąż, porody siłami natury, masa urodzeniowa dzieci >4000g, przedłużający się drugi okres porodu, porody zabiegowe), – wywiad ginekologiczny (zabieg usunięcia macicy, wcześniejszy zabieg z powodu obniżenia narządów miednicy, okres po menopauzie, zaburzenia hormonalne) – otyłość, przewlekłe zaparcia oraz choroby przebiegające z przewlekłym kaszlem, – ciężka praca fizyczna, uprawianie niektórych sportów wyczynowych.

1.Nowoczesna ULTRASONOGRAFIA i badanie uroginekologiczne po porodzie pozwala na ocenę struktur miednicy decydujących o zawieszeniu pochwy, macicy, pęcherza moczowego i cewki moczowej.

2. Wynik badań i kwalifikacja do grupy podwyższonego ryzyka jest bezwzględnym wskazaniem do działań profilaktyczno- leczniczych natychmiast po wygojeniu się skóry i śluzówki pochwy.

- Ćwiczenia mięśni Kegla w – przy małych uszkodzeniach

- Pessaroterapia – przy uszkodzeniach powięzi i przyczepów mięśni

- Fizjoterapia z instruktorem i biofeedbeck – przy dużych uszkodzeniach mięśni

- Elektromiografia i elektrostymulacja – przy dużych uszkodzeniach mięśni i nerwów

- Operacje plastyczne, rekonstrukcyjne i z użyciem implantów

W/W DZIAŁANIA PRZYWRACAJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ, SEKSUALNĄ ORAZ ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO NIETRZYMANIA MOCZU I OBNIŻEŃ NARZĄDÓW PŁCIOWYCH