BADANIA USG

Z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczących diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii.

Umiejętność wykonania tego badania w zakresie podstawowym jest częścią wykształcenia ginekologa i położnika, dlatego powinno być ono wykonywane przez lekarza ginekologa – położnika, jako badanie przesiewowe w ciąży oraz w większości wskazań ginekologicznych. Badania usg mogą wykonywać lekarze posiadający umiejętności potwierdzone certyfikatem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Wymagania aparaturowe: Aparat ultrasonograficzny w diagnostyce położniczo – ginekologicznej powinien posiadać: – prezentację 2D w czasie rzeczywistym, co najmniej 128 – stopniową skalę szarości, powinien mieć możliwość pomiaru odległości (co najmniej dwóch pomiarów), obwodu i pola powierzchni oraz program położniczy. Powinien być wyposażony w trzy rodzaje głowic: – przezbrzuszną typu convex (sektor) o częstotliwości 3,5 – 7,5 MHz, – liniową o częstotliwości 4,0 – 7,5 MHz (badanie piersi), – dopochwową typu convex (sektor) o częstotliwości 4,0 – 7, 5 MHz

Cennym uzupełnieniem możliwości aparatu ultrasonograficznego powinna być opcja kolorowego Dopplera i dokumentacji fotograficznej.

Standard ultrasonograficznego badania położniczego obejmuje:

1. Wykonanie trzech badań usg – przesiewowych w ciąży:

 • 11 – 14 tydzień ciąży,

 • 20 tydzień ciąży ( +/- 2 hbd )

 • 30 tydzień ciąży ( +/- 2 hbd )

2. W wyjątkowych sytuacjach klinicznych komisja zaleca wykonanie dodatkowego badania usg głównie ze wskazań lekarskich przed 10 tygodniem ciąży.

3. Wynik badania usg powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL pacjentki,

 • miejsce i datę badania, wykonujący badanie,

 • informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju i częstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,

 • rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,

 • data ostatniej miesiączki (OM) i tydzień ciąży wg OM,

 • zaawansowanie ciąży wg ewentualnych poprzednich badań USG

 • dokumentację badania:

  • ultrasonogramy (videoprinter)

  • taśma magnetyczna (video)

  • dyskietka, płyta(komputer)


Badanie usg do 10 tygodnia ciąży.

W tym okresie celem badania usg ze wskazań lekarskich jest:

 • uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego.

 • ocena wieku ciążowego (GS,CRL)

 • uwidocznienie czynności serca płodu.

 • ocenę liczby zarodków, kosmówek i owodni.

 • stwierdzenie prawidłowego lub patologicznego rozwoju ciąży

Wynik badania powinien zawierać ocenę:

1. Macicy:

 • kształt (regularny, nieregularny)

 • budowa ( prawidłowa, nieprawidłowa: wady, mięśniaki)

 • wielkość ( prawidłowa, powiększona)

2. Lokalizacja i budowa przydatków

3. Pęcherzyka ciążowego (Gestation Sac ) :

 • położenie w jamie macicy

 • liczba pęcherzyków ciążowych

 • kształt (okrągły, spłaszczony, regularność zarysów )

 • pomiar pęcherzyka ciążowego (GS – średnia z 3 wymiarów)

4. Pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac)

 • obecność YS (tak/nie)

 • średnica

 • opis ewentualnych nieprawidłowości (kształt,echogeniczność)

5. Zarodka

 • obecność (tak/nie)

 • pomiar długości ciemieniowo – siedzeniowej / CRL /

 • obecność czynności serca / przy CRL powyżej 6 mm /

Badanie usg między 11 – 14 tygodniem ciąży.

Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy:

1. Liczba pęcherzyków ciążowych w jamie macicy.
2. Ocena czynności serca płodu (FHR)
3. Pomiary biometryczne: – długość ciemieniowo-siedzeniowa ( CRL )

 •  wymiar dwuciemieniowy główki płodu ( BPD )

 4. Ocena anatomii płodu:

1. czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych,
2. ściany powłok jamy brzusznej uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową do 12 tygodnia ciąży,
3. żołądek
4. serce płodu – lokalizacja i czynność serca,
5. pęcherz moczowy
6. kręgosłup
7. kończyny górne i dolne
8. Ocena kosmówki.
9. Ocena przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB)

Wykonanie badania usg między 11 – 14 tygodniem ciąży z oceną przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB) i pozostałymi markerami zespołów wad uwarunkowanych genetycznie powinno się odbywać w ośrodku referencyjnym według zasad Fetal Medicine Foundation.
Optymalny czas badania prenatalnego (11,0 – 13+6 t.c. ) ;. CRL 45 – 84 mm

Nieprawidłowe wartości NT sugerują podwyższone ryzyko wystąpienia:
1. aberracji chromosomalnych
2. zaburzeń hemodynamicznych
3. wad serca płodu
4. zespółu przetoczenia krwi między płodami
Stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości jest wskazaniem do poszerzenia diagnostyki w ośrodku referencyjnym

Ultrasonograficzna ocena rozwoju ciąży (18 – 22 tydzień ciąży) oraz (28 – 32 tydzień ciąży).
1. Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca.
2. Biometria płodu.
BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu (OMP).
3. Ocena budowy płodu.

 • czaszka – ciągłość, kształt

 • mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek,

 • twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej,

 • kręgosłup – ciągłość, symetryczność,

 • klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość,

 • jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt), echogeniczność jelit

 • pęcherz moczowy

 • nerki – opis ewentualnych nieprawidłowości ( szerokość UKM ),

 • kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn.

 4. Ocena łożyska.

 •  lokalizacja

 • struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych )

5. Ocena sznura pępowinowego.

 •  liczba naczyń,

 • opis ewentualnych nieprawidłowości

6. Ocena ilości płynu owodniowego – w przypadku nieprawidłowości AFI (Amniotic Fluid Index)

7. Ewentualna ocena mięśniaków, zmian patologicznych w przydatkach.

8. W uzasadnionych klinicznie przypadkach – ocena szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego )- badanie głowicą przezpochwową

 •  o przebiegu prawidłowym – co 4 tyg.

 • o przebiegu powikłanym – diagnostyka i leczenie w ośrodku referencyjnym.

 • rozbieżne wzrastanie płodów – co 2 tyg. lub częściej

 • obumarcie wewnątrzmaciczne jednego z płodów

  • 1. < 16 t.c. – co 4 tyg.

  • 2. > 16 t.c. – co 2 tyg. lub częściej

 • TTTS (twin to twin transfusion syndrome), TRAP (twin reversed arterial perfusion), ciąża jednokosmówkowa, jednoowodniowa – od 26 tygodnia ciąży co jeden tydzień lub częściej w zależności od stopnia obserwowanych zaburzeń.


Badanie usg ginekologiczne.
1. Każdy wynik ginekologicznego badania usg powinien zawierać następujące dane:
1. imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL pacjentki,
2. miejsce i datę badania, wykonujący badanie,
3. informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju i częstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,
4. rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,
5. data ostatniej miesiączki (OM), dzień cyklu.
Trzon macicy:
Wielkość:

 • prawidłowa

 • nieprawidłowa

Wymiary [w mm]:

 • długość mierzona od ujścia wewnętrznego,

 • szerokość mierzona na wysokości dna oraz grubość (wymiar AP w dnie).

Położenie :

 • w przodozgięciu

 • w tyłozgięciu

 • przesunięcie (prawo/lewe)

Echogeniczność:

 • jednorodna

 • niejednorodna

Kształt :

 • prawidlowy

 • nieprawidłowy

 • nieregularne obrysy

 • dno łukowate

 • podwójna macica

 • jednorożna

 • przegrody

Nieprawidłowości trzonu macicy : mięśniaki, inne guzy:

 • lokalizacja

 • wymiary ( powyżej 10 mm )

 • echogeniczność

 • zarysy

Poszerzenie diagnostyki – ośrodek referencyjny – badanie dopplerowskie i/lub 3D .

Endometrium:
Grubość / szerokość [mm] – (wymiar w przekroju podłużnym obejmujący dwie warstwy – pomiar w najszerszym miejscu)
Echogeniczność endometrium :

 • jednorodna

 • niejednorodna

 • obecność echa środkowego, jama macicy

 • zarysy – regularne/nieregularne

 • ewentualna obecność IUD w jamie macicy – lokalizacja

   

Nieprawidłowości endometrium:

 • zarysy – nieregularne

 • zmiany ogniskowe (wymiary, echogeniczność, lokalizacja)

 • obecność płynu w jamie macicy (echogeniczność, wymiar AP)

Szyjka macicy
Prawidłowa / nieprawidłowa (opis)
Ocena jajników
Widoczność jajników – tak / nie
1. wymiary jajników ( 2 lub 3 prostopadłe wymiary i/lub objętość)
2. echogeniczność prawidłowa / nieprawidłowa
3. pecherzyki wzrastające, dominujące.
Nieprawidłowości jajników:

Guzy:

 • jedno/obustronne

 • struktura guza (lity, torbielowaty, torbielowato-lity) – echogeniczność

 • wymiary guza

 • zarysy (ściana zewnętrzna i wewnętrzna)

 • torbiele jedno/wielokomorowe

 • obecność przegród (grubość > 3 mm.)

 • wyrośli brodawkowatych (wymiar > 3 mm.)

 • obecność płynu w jamie otrzewnowej (badanie TV +TA).

W przypadkach podejrzenia zmian o charakterze czynnościowych zalecane jest ponowne badanie kontrolne po miesiączce (po 4 do 6 tygodniach).

Badanie dopplerowskie i/ lub w prezentacji 3 i 4D narządów płciowych należy wykonać z określonych wskazań w ośrodku referencyjnym.