UROGINEKOLOGIA JAKO SPECJALIZACJA MEDYCZNA

Uroginekologia zajmuje się leczeniem nietrzymania moczu oraz rekonstrukcją dna miednicy, którego uszkodzenia prowadzą do obniżeń narządów miednicy i zaburzeń ich funkcji. Najczęściej do w/w schorzeń dochodzi w związku okołoporodowymi uszkodzeniami zawieszenia pochwy, macicy, cewki moczowej, pęcherza moczowego, krocza oraz ścian końcowego odcinka jelita.
Wobec powyższego, chociaż diagnostyką i leczeniem chorób uroginekologicznych zajmują się urolodzy, ginekolodzy i proktolodzy to jednak ginekolodzy powinny być koordynatorami w rozwiązywaniu problemów uroginekologicznych.

Ogólnie zakresem wiedzy będącej zainteresowanie Uroginekologów ogólnie są
- nietrzymanie moczu,
- zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej( cewki moczowej, pęcherza moczowego, pochwy, macicy, krocza, przedniej ściany odbytnicy),
- wynikające z powyższego bóle miednicy, zaparcia, nietrzymanie stolca,
- profilaktyka w/w zaburzeń w okresie ciąży, okołoporodowo i w trakcie klasycznych operacji ginekologicznych

Szczegółowo Uroginekologia to :
- Anatomia dolnych dróg moczowych, aparatu podtrzymującego narządy układu moczo-płciowego i odbytnicy, embriologia i wady wrodzone narządów miednicy mniejszej, neurofizjologia i farmakologia dolnych dróg moczowych, fizjologia mięśni miednicy, pochwy i odbytnicy, dysfunkcje seksualne i ich leczenie, epidemiologia schorzeń miednicy kobiety,
- Metody badania Nietrzymania Moczu i Zaburzeń Statyki narządów moczo-płciowych, badanie urodynamiczne, Ultrasonografia Uroginekologiczna, metody endoskopowe i radiologiczne, oceny jakości życia z chorobami uroginekologicznymi
- Leczenie Nietrzymania Moczu i Obniżeń Narządów Miednicy Mniejszej, zastosowanie implantów siatkowych i w formie ostrzyknięć, metody endoskopowe i chirurgia robotowa, chirurgia ścian pochwy i szczytu pochwy, chirurgia obliterująca i rekonstrukcyjna miednicy, Ocena komplikacji chirurgicznych i ich leczenie,
- Ocena i leczenie zaburzeń oddawania stolca, nietrzymania i zaparcia, leczenie przetok odbytniczo pochwowych i obniżeń odbytu, niewydolności krocza,
- Diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwowych narządów miednicy mniejszej, Pęcherza Nadreaktywnego, Nocnego Nietrzymania Moczu, zaburzeń mięśnia wypieracza pęcherza i zalegania moczu, Kwalifikacja do fizjoterapii, elektrostymulacji i rehabilitacji.
- Diagnostyka i leczenie Infekcji Dolnych Dróg Moczowych, Uchyłków cewki moczowej, ocena wpływu nowotworów ginekologicznych na Dolne Drogi Moczowe.

 

Dla rozwoju i poprawy jakości leczenia działają krajowe Towarzystwa Uroginekologiczne skupiające naukowców, lekarzy, fizjoterapeutów i położne zainteresowanych tematem. Na arenie międzynarodowej do najprężniejszych należą International Urogynecological Association (IUGA) i International Continence Society (ICS)