TERAPIA TOKSYNĄ BOTULINOWĄ (BOTOXEM) DOSTĘPNA W LECZENIU PĘCHERZA NADREAKTYWNEGO (OAB)

Choroba zwana PĘCHERZEM NADREAKTYWNYM polegająca na dokuczliwych naglących parciach, często związanych z nietrzymaniem moczu oraz częstomoczu dziennym i nocnym dotyka w Polsce od 2 do 3 mln osób. W przypadku nieskutecznego postępowania podstawowego – farmakologicznego należy rozważyć leczenie zabiegowe OAB.

botox1

Od 2010r.w leczeniu zabiegowym pęcherza nadreaktywnego rekomendowane jest stosowanie toksyny botulinowej dopęcherzowo dające 100% poprawę u 2/3 chorych na okres 6 do 12 miesięcy. Zabieg można powtarzać wielokrotnie.

botox2

 Injekcje dopęcherzowe Botoxem przeprowadza się w trakcie cystoskopii (wziernikowania endoskopowego pęcherza) w znieczuleniu dopęcherzowym oraz w osłonie antybiotykowej.

botox3

Małoinwazyjność zabiegu pozwala wykonywać go ambulatoryjnie a znieczulenie miejscowe nie eliminuje pacjentek obciążonych innymi poważnymi chorobami.