kadziolkaPragnę zapewnić, że moim celem podczas spotkania z Pacjentką jest dostarczenie rzetelnej informacji o stanie Jej zdrowia na podstawie badań wykonanych  zgodnie z najnowszą sprawdzoną wiedzą oraz zaoferowanie kompleksowego leczenia.

Zapewniam również poradę, przewodnictwo i opiekę w rzadkich problemach medycznych, polecając i kontaktując Państwa z wybitnymi specjalistami we wszystkich dziedzinach medycyny. Powyższe podyktowane jest troską o szybkie diagnozowanie i leczenie cierpiących Pacjentek. Taki profil doradztwa medycznego stwarza po pierwsze większe bezpieczeństwo medyczne dla Chorej oraz oszczędza czas i środki finansowe. Doradztwo medyczne wyrażać się może w profilaktyce chorób i badaniach kontrolnych i towarzyszyć doraźnemu leczeniu dolegliwości i chorób. Zawsze ma dominować zapobieganie chorobom oraz leczenie ich we wczesnych stadiach, tak samo jak leczenie zachowawcze powinno poprzedzać leczenie operacyjne ( wyjąwszy nagłe stany zagrożenia zdrowia i życia oraz np. choroby nowotworowe).

W dzisiejszych czasach okresowe wizyty u ginekologa są wymogiem zapewnienia zdrowia ogólnego kobiety i jej bezpieczeństwa onkologicznego. Pomimo ewidentnie krępującego charakteru wizyty, przy delikatności i dyskrecji ginekologa, wizyta nie powinna być nieprzyjemna a na pewno nie jest bolesna. W szczególnych sytuacjach, obawy przed bólem, podwyższonego progu bólowego, możliwe jest podanie leków zmniejszających odczucia bólowe a nawet zastosowanie pełnego znieczulenia.

Każda kobieta powinna rozpocząć regularne kontrole ginekologiczne zaraz po rozpoczęciu współżycia lub chcąc je zainicjować. Wcześniejsze wizyty kontrolne, jeżeli nie sprowokowały je dolegliwości, są również możliwe. Ze zrozumiałych względów nie przeprowadza się wtedy badania ginekologicznego wewnętrznego a jedynie badanie zewnętrzne i przezbrzuszną ultrasonografię. W razie niezbędnej konieczności ocenę macicy i jajników przeprowadza się badaniem per rectum (przez odbyt). Zwracam uwagę swoim Pacjentkom na konieczność corocznego pobierania wymazu cytoonkologiczego z szyjki macicy. Jeżeli kilkakrotnie otrzymujemy wyniki prawidłowe można wymaz pobierać raz na 2-3 lata. Jednak po wykryciu nawet drobnych i niegroźnych nieprawidłowości w wymazach oraz pacjentkom stosującym antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą (HTZ) zalecam wykonywanie wymazów co 1/2 roku. Zakres podstawowej wizyty daje wystarczające bezpieczeństwo wykrycia zagrożeń i ustalenia przyczyn dolegliwości.

Dodatkowe możliwości diagnostyczne (np. kolposkopia czy USG piersi) oferuję pacjentkom obciążonym chorobami, w grupach podwyższonego ryzyka ( np. rak piersi i/lub jajnika u członka rodziny