INFORMACJE OKOŁOOPERACYJNE

SZANOWNI PAŃSTWO

Niezależnie od tego jak bardzo prosty lub skomplikowany może być dla Państwa planowany zabieg, jest on zazwyczaj przeżyciem stresującym. Zapoznanie się z poniższa treścią dostarczy Państwu informacji na temat tego jak należy się przygotować do zabiegu, co wydarzy się przed operacją, po niej, a także w trakcie całego pobytu. W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu zabiegu prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie o tym naszej Rejestracji.

Warunki finansowe

Wycena

Ostateczna cena planowanego zabiegu zawsze jest ustalana indywidualnie podczas konsultacji. Jednocześnie lekarz oceni szacunkowy czas trwania operacji. Uzgodniona podczas konsultacji cena obejmuje zabieg operacyjny wraz z niezbędnym znieczuleniem, wszelkie opatrunki i komplet specjalnych ubranek po operacjach, które tego wymagają. W przypadku większości operacji wykonywanych w znieczuleniu ogólnym cena ta obejmuje również pobyt w Oddziale Operacyjnym do godz. 11.00 dnia następnego wraz z dyżurem pielęgniarskim. Dłuższy pobyt, zabieg operacyjny poza dniami zwykłego funkcjonowania Oddziału Operacyjnego (np. weekend), pooperacyjnych płatne są oddzielnie.

Przedpłata

Po uzgodnieniu ceny zabiegu z lekarzem operującym, Rejestracja ustala z Pacjentem termin zabiegu oraz formę płatności przedpłaty, wynoszącej 1000 zł.

Terminy płatności przedpłat są następujące:

 • • 2 dni w przypadku, jeżeli termin zabiegu wyznaczony jest w ciągu najbliższych 15 dni;
 • • 7 dni w przypadku, jeżeli termin zabiegu wyznaczony jest w ciągu lub po 30 dniach;

W przypadku braku przedpłaty w obowiązującym terminie Centrum jest uprawnione do odwołania wcześniej zaplanowanego zabiegu. Wpłacenie przedpłaty gwarantuje dotrzymanie terminu operacji oraz utrzymanie ustalonej podczas konsultacji ceny zabiegu operacyjnego bez względu na jakiekolwiek podwyżki. Przedpłata nie podlega zwrotowi , gdy zabieg nie może się odbyć z powodów leżących po stronie pacjenta, a w szczególności:

 • • Braku kompletu wyników zleconych badań laboratoryjnych;
 • • Nie przestrzegania przedoperacyjnych zaleceń lekarskich (nie pozostanie na czczo,  nie odstawienie leków zaburzających krzepliwość krwi lub nie przyjęcie zaleconych leków);
 • • Złego stanu zdrowia nie potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim;
 • • Nie uiszczenia pełnej opłaty za operację;
 • • Odwołanie zaplanowanego terminu przez Pacjenta na okres krótszy niż 14 dni od umówionej daty operacji;

 

Całkowita opłata za zabieg

Warunkiem przeprowadzenia operacji jest dokonanie pełnej opłaty przed zabiegiem. Płatności można dokonać bezpośrednio przed zabiegiem..

 

Aspekty medyczne

Podczas konsultacji przedoperacyjnej otrzymają Państwa od lekarza operującego dokument pt. „Zalecenia przedoperacyjne”, precyzyjnie określający w zależności          od rodzaju operacji wszelkie obowiązujące czynności, które należy wykonać przed zabiegiem.

Konsultacja anestezjologiczna ( jeżeli wymaga tego lekarz operator )

Konieczna w przypadku obciążenia pacjentki chorobami przewlekłymi.

Badania laboratoryjne

Prosimy by wyniki zleconych badań laboratoryjnych nie były starsze niż 2 tygodnie.

Wcześniejsze skonsultowanie wyników badań z lekarzem pozwoli uniknąć sytuacji, w której wykonanie operacji w umówionym terminie nie będzie możliwe.

Po wykonaniu badań oraz otrzymaniu wyników prosimy przesłanie ich drogą mailową na adres: agnieszka.szpak1@gmail.com Pacjentów, którym ze względu na stan zdrowia zlecono konsultacje u innych specjalistów (np. kardiologa czy endokrynologa) prosimy o dostarczenie ich opinii na piśmie.W niektórych przypadkach badania zostaną wykonane w dniu operacji w szpitalu. O powyższej możliwości Pacjentki zostaną poinformowane podczas wizyty konsultacyjnej.

Do zabiegu należy zgłosić się na czczo to znaczy należy pozostać co najmniej przez 8 godzin bez jedzenia i picia.

W dniu zabiegu

Rejestracja

Przed zabiegiem nastąpi krótka rozmowa z chirurgiem mająca na celu przypomnienie ustaleń, jakie zapadły na konsultacji przedoperacyjnej   oraz ostateczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie mogły powstać w czasie miedzy konsultacją, a operacją, przeprowadzone zostaną konieczne konsultacje przedoperacyjne, podpisy zgody na pobyt w Oddziale i na operację. Osoby,  u których planowane jest znieczulenie ogólne skonsultowane zostaną również przez anestezjologa, który dostarczy im wszelkich informacji na temat rodzaju znieczulenia. W zależności od rodzaju zabiegu i planowanego okresu pobytu, zostaną Państwo skierowani do pokoju Pacjenta, w którym będą mogli Państwo zostawić rzeczy osobiste. Pielęgniarka pomoże Państwu we wszystkim, co okaże się niezbędne.

Co przynieść?

 • • wyniki zleconych badań i konsultacji
 • • pojemnik na szkła kontaktowe lub/i protezy dentystyczne

Osoby, które zostają u nas na noc lub na dłuższy pobyt proszone są ponadto by przynieść również:

 • • przyjmowane na stałe leki
 • • wedle uznania: ulubione czasopisma, książkę, laptop

Przed zabiegiem

Pielęgniarka dokona pomiaru temperatury, ciśnienia krwi i tętna oraz wagi ciała.

Wyjaśni również Państwu, czego należy się spodziewać na sali operacyjnej  i jak przygotować się do zabiegu. Jeżeli nie zrobili tego Państwo w domu  to zostaniecie poproszeni o zmycie makijażu i lakieru z paznokci oraz zdjęcie biżuterii i piercingu. Osoby, które używają szkieł kontaktowych lub/i protez zębowych zostaną również poproszone o ich zdjęcie, jeżeli planowane jest u nich znieczulenie ogólne lub sedacja. Dostarczony zostanie Państwu odpowiedni strój obowiązujący w części zabiegowej. W przypadkach, które tego wymagają, na skórę naniesione zostaną niezbędne rysunki oraz wykonany zostanie komplet zdjęć do dokumentacji medycznej. Osobom, u których planowane jest znieczulenie ogólne pielęgniarka założy do żyły cienką elastyczną igłę (Venflon), przez którą zostanie podana premedykacja (leki uspokajające i nasenne przygotowujące do znieczulenia).

Na sale operacyjną zostaną Państwo zaprowadzeni w asyście pielęgniarki anestezjologicznej. Osoby, którym podano premedykację zostaną przewiezione na salę operacyjną wózkiem.

Po zabiegu

W zależności od rodzaju znieczulenia i zabiegu zostaną Państwo przetransportowani lub udadzą się o własnych siłach w asyście pielęgniarki do pokoju, gdzie pozostaną aż do momentu opuszczenia naszego ośrodka.  W okresie pooperacyjnym pielęgniarka będzie monitorować oddychanie, tętno, ciśnienie i temperaturę oraz zadba o Państwa pełen komfort zwłaszcza w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych. Odwiedziny przez osoby zaprzyjaźnione możliwe są po wcześniejszym ustaleniu z pielęgniarką.

Przed wyjściem do domu

 • • Pacjenci muszą mieć dobre ogólne samopoczucie i być w stanie poruszać się samodzielnie bez uczucia zawrotów głowy lub nudności.
 • • Pacjenci pozostający w naszej Klinice na dłużej muszą zjeść mały posiłek i wypić szklankę napoju oraz być w stanie oddać mocz.
 • • Pacjenci nie mogą udać się do domu przed ustaleniem dalszego postępowania, wypisaniem im niezbędnych w okresie pooperacyjnym leków oraz wręczeniem wizytówki z numerami telefonów kontaktowych.

UWAGA! Osoby, u których zastosowano znieczulenie ogólne lub sedację  nie powinny w ciągu pierwszych 24 godzin po zabiegu:

 • • prowadzić pojazdów mechanicznych;
 • • podejmować istotnych decyzji, a zwłaszcza podpisywać dokumentów o charakterze prawnym ze względu na możliwość upośledzenia koncentracji pod wpływem podanych im leków;
 • • gotować lub posługiwać się narzędziami elektromechanicznymi;
 • • pić alkoholu;
 • • palić papierosów.

W drodze powrotnej do domu zalecona jest opieka osoby dorosłej. Nawet  w przypadku gdy do zabiegu zastosowane zostało znieczulenie miejscowe należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych bezpośrednio po nim.

W domu

Jeżeli po zabiegu nie zostają Państwo w Oddziale Operacyjnym, prosimy o to,  by po powrocie do domu mieć czas na odpoczynek. Nie oznacza to konieczności leżenia w łóżku przez resztę dnia, należy jednak unikać nadmiernej aktywności. Przyczyni się to z pewnością do szybszej rekonwalescencji. Pierwsza noc po każdym większym zabiegu z uśpieniem nie powinna być spędzona samotnie W zależności   od rodzaju operacji szczegółowe informacje dotyczące trybu życia po operacji zostaną Państwu wręczone w postaci oddzielnej broszury lub udzielone ustnie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zabiegu lub wystąpienia niepokojących u Państwa objawów (np. podwyższonej powyżej 38 stopni temperatury ciała lub większych niż spodziewane dolegliwości bólowych) prosimy o kontakt.